Sneltoetsen

In Windows kan je heel wat sneltoetsen gebruiken. De volgende tabellen geven de meest gebruikte sneltoetsen weer.

De eerste tabel geeft uitleg over de sneltoetsen die alfabetisch weergegeven worden:

 Sneltoets  Functie
 CTRL + A  Alles selecteren
 CTRL + C  Kopiëren (Copy)
 CTRL + S  Versneld opslaan (Save)
 CTRL + V  Plakken
 CTRL + X  Knippen
 CTRL + Y  Opnieuw doen (als je te vaak ongedaan maken CTRL + Z gedrukt hebt)
 CTRL + Z  Ongedaan maken

 

De tweede tabel is net omgekeerd om aan de hand van de functie de juiste sneltoets te vinden:

 Functie  Sneltoets
 Alles selecteren  CTRL + A
 Knippen  CTRL + X
 Kopiëren (Copy)  CTRL + C
 Ongedaan maken  CTRL + Z
 Opnieuw doen (als je te vaak ongedaan maken CTRL + Z gedrukt hebt)  CTRL + Y 
 Plakken  CTRL + V
 Versneld opslaan (Save)  CTRL + S