Een iso branden met InfraRecorder, hoe doe je dit?

Start het programma InfraRecorder. Je krijgt het volgende venster:

Klik op Write Image.

Nu opent Windows Verkenner. Ga naar de map en selecteer de iso zoals in de volgende figuur weergegeven:

Klik op Openen. Je krijgt het volgende venster:

Pas de brandsnelheid aan achter Write speed. Dit hangt af van de geplaatste DVD.

Klik op OK. Het branden start.

Als het brandproces voltooid is krijg je het volgende venster:

Klik op OK. De DVD is gereed.